Auktoriserad badrumsrenovering


Vi  renoverar badrum enligt gällande regelverk, proffsigt och ordentligt. Vi håller den vi har lovar genom att respektera fastställda tidsramar och se till alla moment utförs i rätt ordning. Vi vänder oss till alla typer av kunder och åtar oss både små och stora uppdrag .Vi är auktoriserad plattsättare medlem i BKR och PER  samt lämnar Kvalitetsdokumentation från de.
5681e49c-1f2e-47e9-b025-181a25cbb3e3JPG